Képzés

Az oktatás nyelve akadémiánkon: magyar.
A képzés helyszíne: Nyíregyházi Egyetem.
A képzés létszáma: max. 12 fős csoportok.
A képzés időtartama : CCNA Routing and Switching esetén 4 szemeszter, CCNA Security, CyberOps és IT Essentials esetén 1 szemeszter. A tervezett heti óraszám: 3 óra (1 kontakt óra).
Képzéseink elvégzése után tehetők le a CCNA (Cisco Certified Network Associate), IINS (Implementing Cisco IOS Network Security), illetve CompTIA A+ minősítő vizsgák.
Tanfolyami időpontok jelentkezéstől függően általában hétköznap

Árak

Kedvezmények:
NYE-Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára: 60 % / NYE-Öregdiákok számára: 30 % /
Nemzetközi vizsga letételénél Cisco voucher kedvezmény érvényesítése.

CCNA Routing and Switching

100.000Ft/szemeszter
4 szemeszter
#


A CCNA Routing and Switching tananyag a Cisco Hálózati Akadémia azon hallgatóinak készült, akik jó problémamegoldó és analitikai képességekkel rendelkeznek valamint felsőfokú mérnöki, vagy szakirányú informatikai képzésben vesznek részt, illetve mélyebben szeretnének megismerkedni a hálózatok működésének alapjaival.

  A 4 szemeszter tartalma:

 • 1. Introduction to Networks
  (Bevezetés a hálózatokba)
 • 2. Routing and Switching Essentials
  (Irányítási és kapcsolási alapok)
 • 3. Scaling Networks
  (Hálózatok méretezése)
 • 4. Connecting Networks
  (Hálózatok összekapcsolása)
 • ISO/OSI és TCP/IP hálózati modell
 • routing és routing protokollok: statikus, RIP, EIGRP, OSPF,
 • switching és ezzel kapcsolatos protokollok: STP, DTP, CDP, VTP,
 • trunk kapcsolatok és interVLAN routing,
 • forgalomszürés ACL-ekkel, NAT/PAT,
 • VLSM subnetting, IPv4, IPv6,
 • vezeték nélküli hálózatok,
 • LAN/WAN technológiák ,
 • DHCP és DNS,
 • konfiguráció, menedzsment, hibakeresés / javítás.


Jelentkezek

CCNA Security


120.000Ft/szemeszter
1 szemeszter
#


A CCNA Security kurzus a hálózatvédelem aktuális problémáinak ismertetését követően a védelem korszerű eszközeit, módszereit és fontosabb megoldásait mutatja be. Gyakorlatorientált, feladatmegoldásra felkészítő tartalma a hálózatbiztonság szakterületen munkát vállalni szándékozókat készíti fel a kis- és közepes méretű cégek biztonsági feladatainak megoldására. Laborgyakorlatai a biztonsági feladatok önálló megoldására készítik fel a résztvevőket. Ezt a célt a kis- és közepes méretű cégek hálózataiban használt Cisco kapcsolók és forgalomirányítók biztonsági technológiának sokrétű felhasználási lehetőségeinek bemutatásával és gyakorlati alkalmazásával éri el.
CCNA képzéseink célja a CCNA, illetve CCNA Security vizsgára való felkészítés, bár a vizsgák letétele nem kötelező. A CCNA a Cisco Systems által tanúsított végzettség, amit az egész világon elismernek.  • A modern hálózatok biztonsági fenyegetettségei,
  • A hálózati eszközök biztonságosabbá tétele,
  • Authentication, Authorization, and Accounting (AAA),,
  • Tűzfal technológiák implementálása,
  • A behatolás-megelőzés (Intrusion Prevention) megvalósítása,
  • A helyi hálózat (LAN) biztonságosabbá tétele,
  • Titkosírási rendszerek (kriptográfia),
  • Virtuális magánhálózatok (VPN) megvalósítása ,
  • A biztonságos hálózat menedzselése,
  • A Cisco Adaptiv Security Appliance (ASA) implementációja.

  A CCNA Security a Cisco Hálózati Akadémia önállóan is oktatható, ám haladó szintű tananyaga. Hálózati alapismeretek, valamint a Cisco IOS alapszintű ismerete nélkül nehezen elsajátítható. Ideális esetben a kurzus felvétele egy CCNA Routing and Switching képzés elvégzése után javasolt. A tananyag csak angol nyelven hozzáférhető.  Jelentkezek

IT Essentials


60.000Ft/szemeszter
1 szemeszter
#


Az IT Essentials (ITE) tananyag alapszintű hardveres és szoftveres ismereteket nyújt, valamint a számítógép szerelési és -karbantartási készségek alapszintű elsajátítását tűzi ki célul. A PC hardver- és szoftverismeretek mellett betekintést biztosít a hálózatok és az IT biztonság témakörökbe is. A hallgatók nem csupán az informatika és a számítógépek alapfogalmaival ismerkedhetnek meg, de felkészülnek arra is, hogy jövőbeni munkahelyükön képesek legyenek kollégáik és ügyfeleik informatikai támogatását elvégezni.
Szakmai minősítés, amire az IT Essentials képzés felkészít: 220-801 és 220-802 CompTIA A+ .  • Bevezetés a személyi számítógépek világába,
  • Biztonságos labor és eszközhasználat,
  • Számítógépek összeszerelése,
  • Megelőző karbantartás áttekintése,
  • Operációs rendszerek,
  • Hálózatok,
  • Laptopok,
  • Mobil eszközök
  • Nyomtatók,
  • Biztonság,
  • Az IT szakember,
  • Haladó hibakeresés.


  Jelentkezek

Cybersecurity Operations


120.000Ft/szemeszter
1 szemeszter
#


Foundation-level knowledge of security incident analysis techniques used in a Security Operations Center (SOC). You will learn how to identify and analyze threats and malicious activity, correlate events, conduct security investigations, use incident playbooks, and learn SOC operations and procedures. This is the second of two courses that prepare you for the Cisco® CCNA® Cyber Ops certification. This certification validates your knowledge and hands-on skills to help handle cybersecurity events as an associate-level member of an SOC team.
  • Cybersecurity and the Security Operations Center
  • Windows és Linux OS
  • Hálózati protokollok, szolgáltatások és infrastruktúra
  • Hálózati biztonság
  • Hálózati támadások
  • Kriptográfia
  • Végfelhasználók védelme és monitorozás
  • Behatolásvédelem
  • Incidenskezelés


  Jelentkezek
Megszerezhető szakmai ismeretek és oklevelek:

A Cisco Hálózati Akadémia tananyagát neves és független oktatók együttműködésével dolgozták ki, s megszerzésével a hallgatók képesítést szereznek kis-és közepes méretű hálózatok tervezésére, építésére és karbantartására. A kurzusok elvégzésével iparági normáknak megfelelő képesítések szerezhetőek. Pl. a CCNA Routing and Switching egy négy tanulmányi félévből álló kurzus. Ennek végén a tanulók a tanfolyam elvégzését és a vizsgák sikeres letételét igazoló oklevelet szereznek. A megfelelő nemzetközi vizsga letétele után egy nemzetközileg elfogadott és szabványnak tekinthető, CCNA (Cisco Certified Networking Associate) minősítés is szerezhető.

A képzés célja a CCNA (Cisco Certified Network Associate), IINS (Implementing Cisco IOS Network Security), illetve CompTIA A+ vizsgákra való felkészítés, bár az adott vizsga letétele nem kötelező. A CCNA és a CompTIA A+ a Cisco Systems Inc. által tanúsított minősítések, amelyeket az egész világon elismernek.

A CCNA és CompTIA vizsgákra külön regisztrációs díj ellenében lehet jelentkezni.